شعر رهایی ست...

 

   شعر

   رهایی ست

   نجات است و  آزادی

   تردیدی ست

                           که سر انجام

                                                 به یقین می گراید...

 

            

                                                                                 " احمد شاملو"

/ 0 نظر / 9 بازدید