..

در آن آخرین خانه را زدم که تو بودی...

                                   آنزمان که دری برای من باز نشد

 مرهم دردی ز هیچ کس نخواستم         بامید

                                                              که تو پایان تمام دردهایی

         این همان آخرین راه برای رسیدن بود

                                            طی شد و من به تو رسیدم

                   آخر اینجا اگر حال من خوب نشود

                                                          پر گشایم به سوی رهایی

/ 0 نظر / 13 بازدید