کار من نیست...

                کار من نیست بتونم زمستونو بهار کنم  

                      یا بتونم از هجوم خاطر ات فرار کنم

                                  یا که قلب مرده مو بیدار کنم      ...

/ 0 نظر / 7 بازدید