عشق پیدا شد و...

 

  باز از چشمه جوشان کلامت

                                         به دل تشنه من

                                           مهر جاری شد و من رام شدم

 آن پریشانی و بی تابی کجا رفت که من

                                                ناگهان ساکت و آرام شدم

               

                 "عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد؟!"

 عشق تو آب زلالی شد و

                                     بر آتش این سینه بد حالم زد...

                                                      از مجموعۀ شعر "مرگ برگ تولد خاک"عشرت کراری

                                                           

/ 0 نظر / 3 بازدید