روزهای برگی

روزهای برگی

 

من لحظه های غربتم را سکوت کردم...

و شکستنم را ،

                             بغض....

ندیدنت را تاب نداشتم...

باران بارید!

                آفتاب تابید!

               و روح من پشت روز های برگی خوابش برد...

/ 0 نظر / 5 بازدید