پیدا تر از تو

 

    پیداتر از تو در وجودم کیست؟

  

        این من،

                       که عمری از تمام عشق پنهانم!

 

 

                                         از مجموعه مرگ برگ تولد خاک(پاییز 87)

/ 1 نظر / 12 بازدید
بابک شمس ناتری

کوتاه ولی به شکلی بود که من رو به فکر فرو برد... چند بار خواندم ولی همچنان در حال تفکرم...