شعر:به خواب دیده ام تورا

تقدیم به دوستداران شعر(لطفا نظرات ارزشمندتان را بگذارید)

به خواب دیده ام تورا

                            چه گوارا بودی،

                                                 مثل همیشه...

مثل همیشه،

                   چه مهربان بودی...

عزیز:

                        زمان قرار دادیست؛

شاید گذشته افسانه ایم با تو،

                                   آینده راستینم باشد...

و آنجا تو هستی...

                            و دیگر نادیده می شناسمت...

آنجا هم صدایت

                     هم نگاهت را می شناسم...

آنجا

            برای فرار از خودم،

                                      تو را نمی رنجانم...

آنجا من و نسیم، نوازشت خواهیم کرد...

از نگاه تو،

                در به در شدم...

دیگر،     خودم نشدم

               تنها آینه می داند...

  از کتاب "مرگ برگ تولد خاک "نوشته عشرت کراری

/ 0 نظر / 9 بازدید