به خواهرم و قلبی که مهربان می تپد...

قلب تو

ملودی زندگی را

با مضراب عشق،  زیبا مینوازد...

با قدرتی بیمثال

             و دستهایی مهربان و تنها....

               

 

نغمه های شور انگیز و تکرار ناشدنی را

                                  به جریان خروشان هستی 

                                                                 دلنشین و آرام

                                                                         پیوند می زنی

 

 

 

 

       قلب عاشق، بیمار میشود...

  اما تسلم هرگز!

 

  قلب مهربانت را گلدانی می بینم پر از گلهای معطر

     کاش هیچ خاری

       گلهای زیبایت را نخلد......

 

 

         آفتاب قلب تو   و        کوهستان  برفی غم من

 

 

/ 3 نظر / 11 بازدید

خواهر عزیزم وعزیزم وعزیزم وعزیزم الهی که کوه غم برفیت تند تند اب بشه چون عازم سفری عرفانی هستی که موارد دنیوی در ان هیچ جایی نداره ...ضمن اینکه تو خودت کوهستان مهربانی هستی عزیز دلم

خواهر عزیزم وعزیزم وعزیزم بسیار سپاسگزارم ....تو سرشار از لطف و مهربانی هستی....چون کودک پاک درونت بر تمام نامهربانیها غالبه...................... عشق منی

خواهر عزیزم وعزیزم وعزیزم بسیار سپاسگزارم ....تو سرشار از لطف و مهربانی هستی....چون کودک پاک درونت بر تمام نامهربانیها غالبه...................... عشق منی