آرامش مثل تو...

زندگی، روزهای گذشتن ازتو است

   به سادگی فوت کردن یک شمع

                 

 در کنار پروانه ها

 گذشتن از بوییدن گلی قشنگ....

   و گذشتن از سرودن شعری که یکسره میآید..

 

     شب   آغاز جنونی سکرآور  و پایان تمایلات بیخود... راهی به رویایی کبود

 آرامش با تو...

 آرامش مثل تو

/ 1 نظر / 12 بازدید