مرا نبخش...

...

     ...

        ...

          اگر شعر گفتم

                              برای تو بود...

              اگر قافیه نداشتم،

                                       تو ردیف پاییزم بودی...

    

                                  

                                        مرا نبخش! 

                                             مهربانیت را  ببخش... 

/ 0 نظر / 6 بازدید