13 دی...سالروز وفات نیما...

 

    امروز نیما رفت...

                  

  ولی چنان در همین دنیا جاودانه شد که دیگر بار بعید میدانم کسی چون او بتواند چنین ساختار سنت بشکند و بنایی شگفت از سروده هایش به پا کند...

 نیما یوشیج...مرد شاعر مازندران ... آمیخته با طبیعتی خاص و زیبا

                                                  هرچه زیبایی بود را دید و سرود

  

          یادت گرامی و راهت پاینده باد...نیمای بزرگ

 

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید