یا فاطمه زهرا...

هیچ چیز نمیتواند دلتنگی های مرا زمانی که بر پنجره های بقیع چنگ زده بودم از خاطرم ببرد

 هر جا یاد تو میآید از خودم میروم

  دوستم داشته باش وقتی اینهمه دوستت دارم و مرا از غم های این دنیا جدا کن....

/ 0 نظر / 12 بازدید