از آنچه با دل تو کرده ام پشیمانم...

 

از آنچه با  دل تو کرده ام   پشیمانم

                                        زغصّه ره به کجا برده ام نمیدانم

هنوز خاطرم از قصّه ات   رها  نشده

                                       هنوز بغض تَرَت   راز بر ملا نشده

دقیقه های دلم عاشقانه صرفت شد

                                         ........................................

           

 قسمتی از سرودۀ "پشیمانم" از مجموعۀ مرگ برگ تولد خاک...

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید