بهار

نسیم

        آرامش

  مهتاب

              کتاب

سکوت

                شعر

                        زندگی

     لحظه

                       آرزو

                                                      کاش.......

/ 1 نظر / 7 بازدید
خود خودم!

گویا بود ... به هیچ کلمه ی دیگه ای نیاز نداشت ... قشنگ بود منتظرتم