در شب تاریک من، آرامش یک بوسه ای

 

    مثل لحظه    سرشار از حس شتابان در گذری....

لحظه ها با تو مثل باد.....

تصویر تو از رویاها سر می زند به آسمان تردید هرروزه من و

مهربانی در کنارت برای من میشود یک عادت همیشگی 

در شب تاریک من، آرامش یک بوسه ای....

طعم نا تمامی داری مثل خاطره، مثل عشق..

 و عطر نا تمامی داری مثل نرگس...

 دوستت دارم که برای باور من به هیچ تردیدی پاسخ نگفتی..

دوستت دارم که برای مبارزه با خودت، با بوسه بسراغ من آمدی...

 دوستت دارم که برای تضمین این عشق، چشمهایت را کنار قلبم به امانت سپرده ای

 

در شب تاریک من آرامش یک اتفاقی... اتفاقی به زیباییه خودت

چشمهای تو در من آسمانی نگاه می ریزد و از آن پروازی شورانگیز  به سمت  تو آغاز من است...

دستهای تو با دست های من رنگین کمانی از زندگیست...

و قلب تو

تکرار بینشی عمیق است که با آوازش، رازی هزار ساله هم برملا نمیشود!

 

 

        برای تو که رویا و بیداری های منی

                                          و من بی اندازه دوستت دارم...      

 

 

 

 

 

                           ع ش ر ت.....10 و 30 صبح چهارشنبه 24 دی 93

                                                                                                             

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید