جمعه های انتظار زیبا

این جمعه های انتظار زیبا

این لحظات غرابت عشق پنهان

و این سکوت بی مثال عاشقان شکیبا:

ای مردترین میراث پروردگار

                                 ببار

                                     ببار

                                            ببار

اینجا... همه جا...جمکران میشود

                               اگر آمدی...

               اگر بیایی...

                                             عشرت کراری

 

/ 0 نظر / 8 بازدید