نامت را نوشتم که باران ببارد...

 

 

  هیچ بارانی ردپای خوبان رااز کوچه خاطراتمان نخواهد شست....

/ 1 نظر / 21 بازدید
فریاد.....

زیر بارانم بی چتر … تنها بینی سرخم لو میدهد مرا که باریده ام همراه ابرها ، اما … تابلوی قشنگی شده ایم : من و جاده و باران !