مراکز فروش کتاب "مرگ برگ تولد خاک"

مراکز پخش و فروش مجموعه شعر "مرگ برگ تولد خاک":

١.تهران انتشارات ناس                                         ٠٢١۶۶۴١۴٢۵۴-٠٢١٣٣١١٩١٣١  

٢.تهران پخش جاوید                                            ٠٢١۶۶۴٨۶۵۶٠-٠٢١۶۶۴٨۶۵۶١

٣.فروشگاه جیحون(خرید اینترنتی)

۴.ساری  خ ١٨ دی جنب پاساژ میلاد  نمایشگاه کتاب راه ثقلین      

۵.قائمشهر  کتاب فروشی الله بخش (پارس)  

۶.چالوس کتاب فرشی عقیلی(٣ شعبه)

٧.نوشهر  کتاب فروشی آرش (روبروی شهرداری)

٨.سوادکوه  کتابفروشی شعبانزاده (شیرگاه)

٩.نور کتابفروشی علم الهدی(میدان امام)

و سایر کتابفروشیهای معتبر مراکز استانهای کشور

     

/ 0 نظر / 6 بازدید