شب پشیمانی

این جوشش غمی غریب است در آغاز یک غروب...

آنجا که برسد به من و                            من رسم به خواب

      تنها تو می مانی و شب پشیمانی

 

   برو برای تمام قصه های دروغین عشق

  فاتحه ای از اعماق صداقت بخوان

 

                  برو به یاد تمام پیچ و خم های تار

                                 

                         شمعی به راستیه من روشن کن...

 

 

        

/ 0 نظر / 14 بازدید