با اشک برای تو مینویسم

در چشم های تو راز های زندگی است

حتی در تاریکی من از چشم های تو درس می گیرم

با من از روز و شب های زیادی حرف می زند و من می فهمم

تو نگاهت سفره ی شب آسمان است

                                        در شامگاه تنهایی من، گسترده با ماه و ستاره

   حرف هایم را اینک در این لحظه ی پاک و بی آلایش، با اشک برای تو می نویسم

       تا بدانی من از فرصت این زمین

 تنها به شکوفایی گلی فکر می کنم که با نهایت آرزو در باغچه همیشه سبز اندیشه ات کاشتم..

 

                                       عشرت //  11 و 30 دقیقه پنج شنبه// 3 اردی بهشت 94

                                      

/ 0 نظر / 23 بازدید