سطرهای پر از بهانه

                             تو را میان ستاره های دور،

                      میان کوه های مستمر

           میان قلب تسلیم و مقهورم

        یا میان یادهای پرشور

 در این تیره شب بی خواب چشم هایم، من تو را کجا جستجو کنم؟

 

               در حالی که میدانم،

              حتی لابلای همین سطرهای پر از بهانه نهفته ای!

 

 

 

                              عشرت/ 2 بامداد یکشنبه/20 اردی بهشت

/ 0 نظر / 13 بازدید