بخاطر چشم ترم

تو بر چکاد آسمان

                         چه مهربان نشسته ای

                                          «شاهد ماه محضرم»

 

 بیاد روزهای مهر

                   بیا چکامه ای سرا

                                          عطر به جان من فشان

              « به خاطر چشم تَرَم»

 

   مرا که جز به سوی تو

                                 راه ندانم بروم

                                                 چشم تو بال می دهد

                        «تا به شب تو بپرم»

 

  چکاوکم:

            خیره پرواز تو ام

                       مرا به راه خویش خوان

                                                    وز همه غصه ها رهان

                                                                    در آسمان بی غزل

                               

                                        «در دل دیر باورم»

 

 

                                                                        ( زمستان 87 )

/ 1 نظر / 12 بازدید