از سهراب

  شب تنهایی خوب

 

  گوش کن جاده صدا می زند از دور قدم های تورا.

  چشم تو زینت تاریکی نیست.

  پلک هارا بتکان،کفش به پا کن و بیا

  و بیا تا جایی،که پر ماه به انگشت تو هشدار دهد

  و زمان روی کلوخی بنشیند با تو

  و مزامیر شب اندام تورا،مثل یک قطعه آواز به خود جذب کنند.

  پارساییست در آنجا که تورا خواهد گفت:

  بهترین چیز رسیدن به نگاهیست که از حادثه عشق تر است.

                                                               سهراب سپهری

/ 0 نظر / 7 بازدید