شب و یک پنجره

 

شب و یک پنجره

                         میعاد من و ماه

                                                   تماشا دارد...

...

                        ...

                                               ...

/ 0 نظر / 4 بازدید