در انتظار شکستن پیمان بی تو ماندن...

مرگ برگ

 

دیروزهای پررنگم!

                امروزهای بی رنگم!

در انتظار شکستن پیمان بی تو ماندن،

                                        زجر لحظه های بی درنگم...

 

                         بخشی از شعر مرگ برگ، از عشرت کراری

/ 0 نظر / 4 بازدید