دوست داشتنت خوب است

 

چشم هایت بیقرارم میکند، نگاهم نکن

و قلبت ... ضربان نبض هستی مرا در دستانش دارد

و دوباره هم چشم هایت... چشم هایت مرا از زمین جدا میکند

  تماشایت، پرواز است و من به جستجوی چشمان تو در خواب هم بیقرارم

 

 درکت میکنم

 بمن بی اعتنا باش، خیلی خوب است

  ولی دلت روزی تسلیم میشود و به نرد این سرسپردگی می بازد!

 قبول نکن... ولی روزهای دیگری هم در پیش است و من انتظار را خوب بلدم...

 

 آغوش تو پر از  عطر زنی میشود که برای چشم هایت، ترانه هایی سرشار از  شمعدانی های زیبای عشق دارد...

  در انتظار آن روزها، بمن بی اعتنایی کن...

 

/ 0 نظر / 12 بازدید