آن انتها

آن انتها...

 

به انتظار هر چه نا ممکن است،

                                         نفس می کشم؛

اگر آن انتها

                  تنها لحظه ای

                                        تو باشی...

بسامد نفس هایت را

                            هر لحظه

                                            هر کجا

                                                      دریافت می کنم...

تو در آسمان هستی من،

                                   همه جا گسترده ای...

                                                                                     

                                                                                          عشرت کراری

 

/ 1 نظر / 4 بازدید