منحنی چشمان تو

زمین گیرم

 زمین گیر منحنی چشمانت...

 یک جادوی عمیق است انحنای دلکش اش...

 

 آه خدایا

 من مسیرم انتهای آن چشمان است...

 

 اینک چون ساحلی مانده بر جا هستم در انتظار آن موج ، بیقرار

 هر لحظه میخواهم تا برایش آغوشی باشم گشوده تا در عشق عمیقم  بیاساید....

/ 1 نظر / 16 بازدید
بامدادخمار

هر ساختمان بزرگ ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید . . .