جمعه های انتظار زیبا

این

   جمعه های

                  تنها...

این جمعه های بی تو...

این  جمعه های انتظار آمدنت...

         این انتظار زیبا...

هنوز منتظرم...

   همیشه منتظرم...

      تو میایی

      تازه ترین ارمغان روزمرگی... 

/ 0 نظر / 3 بازدید