خدا می خواهد چه هدیه ای بمن بدهد؟

 

هر وقت در سختی قرار گرفتی از خودت بپرس خدا می خواهد چه هدیه ای بمن بدهد؟

 

 با این تفکر این غروب را به دیگر روزهای زندگیم می سپارم

اشک هایم سیل نشوند و مرا با خود نبرند خیلی ست.....!

لحظه ها پر از دلتنگی اند

 لحظه ها پر از یک شور به زنجیر کشیده اند

 همیشه هراس هست....

 به قول سهراب:

  کجا هراس تماشا لطیف خواهد شد؟

  لحظه ها تلخ میشوند و این تلخی در کام من به یک عادت تبدیل میشود....

   هر لحظه این تنهاییه رو به زوال بیشتر مرا به یک خداحافظیه بی بازگشت سوق میدهد...

  نمیدانم باید بایستم و به جلو روم یا بنشینم و تسلیم شوم؟؟

/ 1 نظر / 14 بازدید
فریاد...

آنچه هستی هدیه خداوند به توست و آنچه میشوی هدیه تو به خداوند...