ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد...

امروز روز اول دی ماه است

من راز فصلها را میدانم

و حرف لحظه ها را می فهمم...

و این منم

زنی تنها

در آستانه فصلی سرد

در ابتدای درک هستی آلوده زمین

ویاس ساده وغمناک آسمان

و ناتوانی این دستهای سیمانی.

در کوچه باد می اید

کلاغهای منفرد انزوا

در باغهای پیر کسالت می چرخند

و نردبام

چه ارتفاع حقیری دارد...

من از کجا می آیم؟

من از کجا می آیم؟

که اینچنین به بوی شب آغشته ام؟

...

قسمتهایی از شعر زیبای" ایمان بیاوریم به آغاز فصل سر"د فروغ فرخزاد...

 

/ 0 نظر / 8 بازدید