پنجره دلم

 

پنجرۀ دلم که رو به سوی تو باز شد

            منظرۀ عشق تو پیدا شد و           

                      اصل قصه آغاز شد

 

 

                              از مجموعه شعر مرگ برگ تولد خاک  ، عشرت کراری

                                                                                

/ 0 نظر / 5 بازدید