بادها می وزند..

بادها می وزند،

 صدای زمزمه ها طعم آزار میدهند..

میشود نشنید؟

کاش همیشه بامداد اینجا با نفس های تو میدمید...

بعد از تو،  این شهر پیشکش آدمیانش                

                     

                                                                        ع ش ر ت   

 

 

 

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
عسل فومنی

دوست عزیزم سلام شاد بودن هنر است،شاد کردن هنری والاتر.پس نباشیم یکی شکلک بیجان شب و روز، بی خبر از هم و خندان باشیم. بی غمی درد بزرگیست ، که دور ازماباد.