عید مبارک

غدیر

   پیوند عشق بود با دلسپردگی...

  غدیر تعبیر زیبای ادامه دادن بود با امید

   غدیر همچنان شور نهانیست در لابلای اینهمه دغدغه و روز مرگی

  غدیر عید دوست داشتن است و تجدید بیعت با علی

  که آری امیرم... علی جانم..

  تو هستی و ما همچنان امامت تو را دوست داریم...   راهت جاودانه و هدف خطیرت در قلب های ما امن است....

  بر تمامی مسلمین شیعه مبارک باشد این عید زیبا...

/ 1 نظر / 13 بازدید