حرف من....

حرف من امروز،حرف خودم نیست...

حرف آن برگیست که تن به زوال نمی سپارد

همان یگانه برگی که در زمستان ترین لحظات عمرش،

بر تارک بلند قامت ترین درخت پاییز،تکیه زده

و این باد،باد فریبنده    حتی نمی تواند او را از کوچه باغهای رنگ رنگ پاییز به زمستان سپید،بکوچاند...

 اینجا پاییز پابرجاست_آن برگ به من آموخت_....

 

                                                                          عشرت کراری

/ 1 نظر / 8 بازدید
دکترک

سلام بر حاشیه های دفترت بنویس : قامت افروخت به زدی برگی که بگوید به منی چله سرد ! می توان دوست را گرما داد با تنی خسته و با چهره ی زرد ! این بداهه هم تقدیم نوشته ی شما موفق باشید