زودترین پشیمانی ممکن

 

  لحظه هایی هست که چیزی دردلم فرو می ریزد

   جایی هست که تو نیستی و من تنها، به نبودنت عادت نمیکنم

 ناگهان پر از حادثه میشوم

 پر از تلخی هایی که طعم ناتمامش، مرا تمام میکند...

         نگذار اینهمه تلخی مرا از شیرین ترین خاطراتم جدا کند...

همیشه آینده زود نمی آید

 گاهی آینده زودترین پشیمانیه ممکن است و ما دستمان کوتاه ...

/ 0 نظر / 16 بازدید