امشب بارانی

شبی پر ازذهام اما خالی از ستاره است،قلب تنهای من

هیچ چیزی در من زندگی نمیکند

 امشب شبیه مرده ای هستم که در انتظار خاک، جسمش بیتاب و سرد است!

برای اشک هایی بی سرانجام،  امشب دلم سوخت....امشب بارانی

 

امشب بارانی     شبیه من و شبیه یک غم طوفانی....

/ 0 نظر / 49 بازدید