احوال پرسی

احوال پرسی

 

گفت:احوالت چطور است؟

گفتمش: عالی است

                     مثل حال گل!

حال گل در چنگ چنگیز مغول!

                                                 

 

                                                                      قیصر امین پور

/ 0 نظر / 5 بازدید