هموار هموار

از مجموعه مرگ برگ تولد خاک:

 

            میخواهم از آن سوی دیوار،

                                                          نزدیک دریا،

                                راهی به چشمت وا کنم

                                                                      هموار هموار !        

/ 1 نظر / 5 بازدید
انتظار

اشعارت به زیباییه دریاست به دل میشینه و تو ذهن تکرار میشه موفق باشی