شعر:لعنت به دلم

لعنت به دلم

با تمام ستم عشق

    سر من هیچ نخوردست ، به سنگ

نفرین به دلم

          اگر هوای دگری

                کند این بار به کنج قفس سینه تنگ

لعنت به دلم اگر گذارم این بار

                    بدهد عشق به آنکس که دلش

      اینهمه راحت و آسوده

                              می بازد رنگ...

از مجموعه "مرگ برگ تولد خاک"

 

/ 0 نظر / 4 بازدید