لحظه های بی تو

 لحظه های بی تو

 

لحظه هایی که بی تو رفت،

                                      همه حسرت شد و آه...

دست های من 

                     بی تو

                                رو به آسمان است،

و من در آرزوی زیارت حضورت،

                                         نامت را تسبیح میزنم...

از کتاب "مرگ برگ تولد خاک" نوشته عشرت کراری

/ 0 نظر / 10 بازدید