یک تکه از شب

 

  یک تکه از شب،

                        برای پنجره ام کافیست...

                          یک روزنه به خیال...

                                          نقبی به خاطرات...

 

                                                                     عشرت کراری

/ 0 نظر / 9 بازدید