زمان من ...

زمان من که هنوز به آخر رسید

کتابِ بازِ مکان

پهن شد.

 

در آخر زمان

کتابِ بازِ مکان پهن است.

 

                   یداله رویایی(از مجموعه هفتاد سنگ قبر)

/ 1 نظر / 6 بازدید
فائزه

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست .هرکسی نغمه خود خواند وازصحنه رود صحنه پیوست به جاست ان نغمه که مردم بسپارند به یاد