پیداتر از تو...

 پیدا تر از تو

 

پیداتر از تو در وجودم کیست؟

 

                        این من، که عمری از تمام عشق پنهانم!

 

 

                                                          

                                                                        عشرت کراری

/ 0 نظر / 5 بازدید