...

این مهربانترین شب خداست

                          تنها فردا پاییز است و بس

 این آخرین برگ هم که بیفتد، سرد میشود...سرد سرد

  

   یک بار در کودکی

                       روی برف ها که سر خوردم

    آسمان را خیلی آبی دیدم....

                                 آنروز دست هایم قرمز بود!

                                         اما سردم نبود

 

   امشب در این مهربانیه عمیق

                     کنار شعله شعله آتش و گرما

  اما  سردم است...

   امشب هم روی خاطراتم سر خوردم و آسمان را دیدم....

  

   

                    کاش در این شب آخرین رقص برگ ها

 

           

           میشد که دلواپسیهایم را ببرد باد

 

 

                        

         

/ 4 نظر / 14 بازدید

یـــلداتون گرم و شیک اگر دوست داشتی تو غزل سرایی یلدای ما شرکت کنید اینم لینکش http://collect.rozfa.com/Catgory/62/Post/80

اینقدر سرد بود که توی خونه گرم ونرم ناخوداگاه سرمو تو گریبانم بردم.... اینقدر فریزری ننویس دیگه حاجیه خانوم اما خیلی عالی بود کاملا منو برد به زمستونای قدیم...یادش بخیر