کنار تو ابرم

بدون تو سنگم

   کنار تو ابرم

   بیا تا گریه کنم

     سر اومده صبرم

 

                                نه گریه مونده برام

                   نه خنده مونده برام

  فقط یه آشوب

                  کشنده مونده برام...

 

/ 1 نظر / 16 بازدید