...

خداحافظی نگرانی می آفریند

کاش هیچ آغازی را انجام نبود...

 

          دلم برای کلماتت تنگ میشود

            دلم برای دنیایت

               دلم برای نگاهت

                     برای صدایت

                             برای تماشایت

         تنگ

               تنگ

                   تنگ میشود..

                        حالا مرا  با چه چیزهایی تنها میگذاری

                     اینهمه دلتنگی و من؟؟؟

 

  چه چیزی اینهمه ارزشش رادارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 12 بازدید