سرانجام...

    هیچ پایانی براستی پایان نیست

       در هر سرانجام ، مفهوم یک آغاز نهفته است

   چه کسی می تواند بگوید «تمام شد» و دروغ نگفته باشد؟

 

 

                                                                                    نادر ابراهیمی

/ 1 نظر / 8 بازدید

واقعا اینقدرباخودم میگفتم چی بنویسم ازکجاشروع کنم که...... راستی خیلی خوشم اومد(چه کسی می تواند بگوید «تمام شد» و دروغ نگفته باشد؟) به قول استاده سیم سلمبریده میرم عوض کنم....