پاییز...

در دامن سکوت غم افزایت

  اندوه خفته می دهد آزارم

     آن آرزوی گمشده می رقصد

  در پرده های مبهم پندارم

 

 

 

پاییز، ای سرود خیال انگیز

   پاییز ای ترانه ی محنت بار

             پاییز، ای تبسم افسرده

           بر چهره ی طبیعت افسونکار

/ 0 نظر / 14 بازدید