مرد انکار شکست

قسمتی از سرودۀ مرد انکار شکست،

این شعر  به همسرم تقدیم میشود که به جان دوستش دارم،

سعید عزیزم:

"انتظار" من و تو 

                      به سر نرسید!...

در ویرانه های سیده،

                                 مرا آباد کردی...

کنار مارمارا،

                        آن روزهای ابتدا

                                       تشنۀ بودنم کردی

و یخ های سوان را،

                        چه آسان،

                                    آفتاب سوزانم کردی...

همانجا ،

             من باریدم،

                             تو تابیدی،

                                      و آسمان ایروان رنگین کمان درآورد...

                    ..........

                        ...........

                                ...........

قلب من بایستۀ تکریم تو است؛

  گوارا بادت این زیستن !

    مردِ انکارِ شکست...

/ 3 نظر / 4 بازدید
انتظار

یه جوری بنویس ما هم بفهمیم

خانم یا آقای انتطار عزیز دل برادر باید کتابشو بخری تا بفهمی ...

مهیار 82

شعرات بسیار جالب و بامعنی است که باید با تامل و تعمق اونارو خوند . موفق باشید .